Michał Nowicki, M. N. i Kowalska, K. . (2016) „Uczenie się w perspektywie św. Tomasza z Akwinu i neurobiologii – dysharmonicznie czy unisono?”, Studia Edukacyjne, (42), s. 273–288. doi: 10.14746/se.2016.42.17.