Tomasz Zając, T. Z. i Komendant-Brodowska, A. . (2020) „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Analiza decyzji dotyczących kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na podstawie danych rejestrowych Uniwersytetu Warszawskiego”, Studia Edukacyjne, (42), s. 309–332. doi: 10.14746/se.2016.42.19.