Olczak, M. . (2020) „T3/ZOOM w edukacji akademickiej (poszukiwanie tematów prac dyplomowych przez studentów)”, Studia Edukacyjne, (42), s. 333–355. doi: 10.14746/se.2016.42.20.