Potmesilova, P. ., Milon Potmesil, M. P. i Bełza, M. . (2020) „Upośledzenie słuchu i jego odzwierciedlenie w diagnostyce psychologicznej”, Studia Edukacyjne, (42), s. 415–433. doi: 10.14746/se.2016.42.24.