Bar, N. (1) „Model szkół kształcących nauczycieli jako praktyka partnerstwa pomiędzy uniwersytetami i szkołami kształcącymi nauczycieli i pedagogów: wieloletnie badanie ewaluacyjne w Izraelu”, Studia Edukacyjne, (42), s. 453-469. doi: 10.14746/se.2016.42.26.