Radmila Burkovičová, R. B. (2020) „Zmiany w praktyce w przedszkolach w Republice Czeskiej”, Studia Edukacyjne, (42), s. 471–485. doi: 10.14746/se.2016.42.27.