Kasperek-Golimowska, E. . (2020) „Sprawozdanie z Konferencji Naukowej «O róŜnych drogach doskonalenia zdrowia. Konteksty medyczne, psychopedagogiczne, kulturowe»”, Studia Edukacyjne, (42), s. 539–549. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25546 (Udostępniono: 20 lipiec 2024).