Piorunek, M. (1) „Poczucie koherencji w konstruowaniu kariery (kontekst całożyciowego rozwoju jednostki)”, Studia Edukacyjne, (40), s. 21-38. doi: 10.14746/se.2016.40.2.