Jankowiak, B. . (2020) „Rodzinne i partnerskie uwarunkowania dobrostanu studentów”, Studia Edukacyjne, (40), s. 177–190. doi: 10.14746/se.2016.40.11.