Skowrońska-Pućka, A. (1) „Sytuacja edukacyjna małoletnich matek, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Perspektywa biograficzna”, Studia Edukacyjne, (40), s. 191- 211. doi: 10.14746/se.2016.40.12.