Byra, S. i Kirenko, J. (1) „Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych (KRP) – polska adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory – RIDI H. Livneha i R.F. Antonaka”, Studia Edukacyjne, (40), s. 229- 260. doi: 10.14746/se.2016.40.14.