Gonen-Avital, S. (1) „Różnorodność kulturowa i jej implikacje względem postaw rodziców wobec trudności w uczeniu się ich dzieci – przyczynek do badań”, Studia Edukacyjne, (40), s. 353-377. doi: 10.14746/se.2016.40.19.