Madalińska-Michalak, J. . (2018) „Nauczyciele etyki o swoich kwalifikacjach, kształceniu i doskonaleniu zawodowym”, Studia Edukacyjne, (50), s. 73–94. doi: 10.14746/se.2018.50.5.