Sobczak, A. (2018) „Dostęp do szkolnictwa wyższego – od orientacji na elitę poprzez demokratyzację do parentokracji”, Studia Edukacyjne, (50), s. 121-133. doi: 10.14746/se.2018.50.8.