Gołdyn, P. . (2018) „Czasopismo «Głos Szkoły i Rodziny» (1925-1926) źródłem do rozważań nad współpracą domu ze szkołą w okresie II RP”, Studia Edukacyjne, (50), s. 159–168. doi: 10.14746/se.2018.50.11.