Jarosz, E. . (2020) „Dziecko i dzieciństwo – dialektyka konstruktów w dyskursie społecznym i naukowo- -badawczym”, Studia Edukacyjne, (50), s. 169–196. doi: 10.14746/se.2018.50.12.