Dembiński, M. . (2020) „Ustawa 2.0 w prakseologicznym projekcie ustanawianej rzeczywistości”, Studia Edukacyjne, (50), s. 197–212. doi: 10.14746/se.2018.50.13.