Sokołowski , M. (2020) „Wyjście z ciszy. Rola kulturalna, edukacyjna i terapeutyczna Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych”, Studia Edukacyjne, (50), s. 229–239. doi: 10.14746/se.2018.50.15.