Teusz , G. (1) „Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji”, Studia Edukacyjne, (50), s. 321-330. doi: 10.14746/se.2018.50.21.