Bednarz-Grzybek , R. i Krasińska, I. (1) „Edukacja zdrowotna i seksualna na łamach «Świata Płciowego» (1905-1906)”, Studia Edukacyjne, (50), s. 369-385. doi: 10.14746/se.2018.50.24.