Kulikowski , K. (1) „Idea uniwersytetu kształcącego ludzi zaangażowanych w pracę”, Studia Edukacyjne, (50), s. 387-397. doi: 10.14746/se.2018.50.25.