Adamczewski, J. (2020) „Agnieszka Gromkowska-Melosik, Educational tests. A study of the dynamics of selection and socialization, Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2017, pp. 202”, Studia Edukacyjne, (50), s. 535–537. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25927 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).