Adamczyk, D. (2020) „Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 254”, Studia Edukacyjne, (50), s. 537–541. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25928 (Udostępniono: 4 marzec 2024).