Klimas, P. . (2018) „Stosowanie mediów cyfrowych w edukacji wyższej – konfrontacja opinii nauczycieli akademickich i studentów”, Studia Edukacyjne, (49), s. 269–280. doi: 10.14746/se.2018.49.16.