Bogucka, K. (1) „Komunikacja międzykulturowa jako pomost ku integracji społecznej w środowisku wielokulturowym”, Studia Edukacyjne, (49), s. 401-413. doi: 10.14746/se.2018.49.23.