Drozdowicz, J. (2020) „Praca i innowacyjność w warunkach zarządzania algorytmicznego i dominacji technologii cyfrowych. Wybrane konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne”, Studia Edukacyjne, (58), s. 47–67. doi: 10.14746/se.2020.58.3.