Violetta Rodek, V. R. (1) „Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów”, Studia Edukacyjne, (58), s. 107-122. doi: 10.14746/se.2020.58.6.