Nowak-Kluczyński, K. (2020) „Historia dyscypliny pedagogiki na Uniwersytecie Poznańskim oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w stulecie istnienia – próba rekonstrukcji”, Studia Edukacyjne, (58), s. 191–212. doi: 10.14746/se.2020.58.10.