Adamczewski, J. (1) „Rozśpiewane przedszkole. O potrzebie zajęć umuzykalniających w codziennym wychowaniu przedszkolnym”, Studia Edukacyjne, (58), s. 329-340. doi: 10.14746/se.2020.58.18.