Duda, A. K. (1) „Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej «Modernizacja Systemu Oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych» Kraków, 23-24 maja 2018 roku”, Studia Edukacyjne, (49), s. 477-479. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26066 (Udostępniono: 25czerwiec2022).