Solarczyk-Ambrozik, E. . (2018) „Całożyciowe uczenie się jako idea edukacyjna, polityka, strategie działań i zmieniający się krajobraz edukacyjny rzeczywistości”, Studia Edukacyjne, (51), s. 23–37. doi: 10.14746/se.2018.51.2.