Buchnat, M. ., Chmura-Rutkowska, I. . i Gulczyńska, A. . (2018) „Nuda szkolnego wychowania do życia w rodzinie”, Studia Edukacyjne, (51), s. 127–152. doi: 10.14746/se.2018.51.7.