Kanclerz, B. . i Konarczak, A. (2018) „Młodzieżowe rady miast i gmin – model działania i znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej młodego pokolenia”, Studia Edukacyjne, (51), s. 201–210. doi: 10.14746/se.2018.51.11.