Miler-Slawiczek, H. (2015) „ Przemiany wzorów osobowych żołnierzy w świetle procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego”, Studia Edukacyjne, (51), s. 237-249. doi: 10.14746/se.2018.51.14.