Wódz, J. i Szczepańska-Woszczyna, K. (2018) „Percepcja ryzyka niepowodzenia zawodowego wśród studentów ”, Studia Edukacyjne, (51), s. 287-308. doi: 10.14746/se.2018.51.17.