Wódz, J. . i Szczepańska-Woszczyna, K. (2018) „Percepcja ryzyka niepowodzenia zawodowego wśród studentów ”, Studia Edukacyjne, (51), s. 287–308. doi: 10.14746/se.2018.51.17.