Nawrot-Borowska, M. (2018) „«W krainę dziecka. Rzecz o uroku dziecięctwa» na materiałach ikonograficznych z II połowy XIX i początku XX wieku – wybrane problemy”, Studia Edukacyjne, (51), s. 317-343. doi: 10.14746/se.2018.51.19.