Stefańska, A. i Marcinkowski, M. (2018) „Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków”, Studia Edukacyjne, (51), s. 387-402. doi: 10.14746/se.2018.51.23.