Stefańska, A. . i Marcinkowski, M. . (2018) „Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków”, Studia Edukacyjne, (51), s. 387–402. doi: 10.14746/se.2018.51.23.