Poklek, R. (2018) „Grupowe oddziaływania penitencjarne na przykładzie programu dla skazanych młodocianych «Efekt motyla» ”, Studia Edukacyjne, (51), s. 437-456. doi: 10.14746/se.2018.51.26.