Bieńkowska, M. . (2018) „Rola kultury hip-hop w kształtowaniu się tożsamości młodzieży – wybrane konteksty”, Studia Edukacyjne, (51), s. 457–467. doi: 10.14746/se.2018.51.27.