Buchnat, M. (2018) „Trudności nauczycieli szkół ogólnodostępnych w ocenianiu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną ”, Studia Edukacyjne, (51), s. 523-539. doi: 10.14746/se.2018.51.33.