Włodarczyk, E. (2018) „Joanna Rajewska de Mezer (red.), Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny. Profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 358”, Studia Edukacyjne, (51), s. 551-556. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26254 (Udostępniono: 27czerwiec2022).