Kowalczyk, J. . (2020) „Pozaszkolna edukacja prawna dorosłych a komunikacja między urzędem a obywatelem”, Studia Edukacyjne, (59), s. 75–90. doi: 10.14746/se.2020.59.6.