Boroń, A. (2021) „Polityka językowa i tożsamość kulturowa mniejszości”, Studia Edukacyjne, (60), s. 7-30. doi: 10.14746/se.2021.60.1.