Bołdyrew , A. i Pająk , P. (2021) „Perspektywy, możliwości i ograniczenia badań łączących psychologię i historię nad edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży u progu nowoczesności”, Studia Edukacyjne, (60), s. 31-49. doi: 10.14746/se.2021.60.2.