Dembiński , M. (2021) „Próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji «Od inspiracji do kreacji. Wyzwania edukacyjne i artystyczne»”, Studia Edukacyjne, (60), s. 51–70. doi: 10.14746/se.2021.60.3.