Gromkowska-Melosik , A. (2021) „Geneza i rozwój rankingów uczelni wyższych”, Studia Edukacyjne, (60), s. 71-86. doi: 10.14746/se.2021.60.4.