Gumper, M. (2021) „Polsko-litewskie dziedzictwo kulturowe – różnice w świadomości społecznej. Perspektywy zbliżenia dzięki wspólnym bohaterom narodowym na przykładzie Michała Kleofasa Ogińskiego”, Studia Edukacyjne, (60), s. 231-261. doi: 10.14746/se.2021.60.13.