Żardecki, W. (2021) „Edukacja obywatelska przez sztukę – rola teatru polskiego”, Studia Edukacyjne, (60), s. 161-175. doi: 10.14746/se.2021.60.9.